Da li je zabranjeno ili pokuđeno da se trudnica ili porodilja ogleda u ogledalu?

Da li postoji zabrana ili pokuđenost u tome da se trudnica ili porodilja ogleda u ogledalu? Budi dio hajra, podijeli…