Da li je zabranjeno da žena posti u mjesečnom ciklusu i u postporođajnom periodu?

Da li je zabranjeno da žena posti u mjesečnom ciklusu i u postporođajnom periodu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!