Da li je zabranjeno da žena posti u mjesečnom ciklusu i u postporođajnom periodu?

Da li je zabranjeno da žena posti u mjesečnom ciklusu i u postporođajnom periodu? Budi dio hajra, podijeli…