Da li je učenje telbije najbolja dova na dan arefata i za one koji ne obavljaju hadždž?

Čak i za one koji neće na hadž, da li je: „LEBBEJKE ALLAHUMME LEBBEJK LEBBEJKE LA ŠERIKE LEKE LEBBEJK INNEL HAMDE, VEN-NI’METE LEKE VEL MULK. LA ŠERIKE LEK.” najbolja dova za dan Arefata? (Prijevod: „Odazivam Ti se Allahu odazivam. Odazivam Ti se Tebi nema ravna odazivam Ti se. Zaista sva hvala i blagodati i vlast … Nastavi čitati Da li je učenje telbije najbolja dova na dan arefata i za one koji ne obavljaju hadždž?