Da li je trgovanje dionicama halal?

Da li je trgovanje dioničkim opcijama halal? QUESTION: Is options trading halal? Budi dio hajra, podijeli…