Da li je tačno da su oni koji klanjaju 5 namaza u džematu pravi muslimani, a oni koji klanjau u svojoj kući munafici?

Neki od učenih govore: „Ko klanja 5 namaza u džematu, musliman je. Ko klanja 5 namaza kod kuće, je munafik musliman. Ko ne klanja, kafir je”. Je li ovo ispravno šejh?   Original pitanje: A alim’s saying,”whoever prays 5 salah in congregation,is a muslim. Whoever prays 5 salah in home, is a munafiq muslim. Whoever … Nastavi čitati Da li je tačno da su oni koji klanjaju 5 namaza u džematu pravi muslimani, a oni koji klanjau u svojoj kući munafici?