Da li je tačno da Harut i Marut nisu bili meleci, već ljudi koji su učili sihru?

U ajetu koji govori o sihru, u suri Bekare, spominju se Harut i Marut. Da li je tačno da oni nisu bili meleci, već ljudi koji su učili sihru? I da je Besim Korkut pogrešno preveo i shvatio riječ “ما” koja se spominje u ajetu, tj. on je shvatio kao pokaznu zamjenicu, a ne kao … Nastavi čitati Da li je tačno da Harut i Marut nisu bili meleci, već ljudi koji su učili sihru?