Da li je tačno da ako damo kurbansko meso onome ko pije alkohol da nećemo imati nikakvu nagradu za kurban?

Da li je tačno da ako damo kurbansko meso onome ko pije alkohol da nećemo imati nikakvu nagradu za kurban? Budi dio hajra, podijeli…