Da li je tačan hadis da će hafiz Kur'ana povesti 10 ljudi sa sobom na džennet?

Šejh da li je autentično da će osoba koja je naučila Kur'an napamet povesti 10 ljudi sa sobom na džennet?   QUESTION: Sheikh is it authentic that a person who memorized the Qur’an will get to take 10 people with them to jannah? Budi dio hajra, podijeli…