Da li je sve u Kur'anu farz ili ima i sunneta?

Da li je kompletan Kur'an farz, i da li u Kur'anu ima sunneta? Budi dio hajra, podijeli…