Da li je sunnet učiti na prvom rekatu dužu suru, tj. učiti duže na prvom rekatu nego na drugom?

Da li je sunnet učiti na prvom rekatu dužu suru, tj. učiti duže na prvom rekatu nego na drugom? I da li je namaz ispravan ako ne postupimo na taj način? Budi dio hajra, podijeli…