Da li je sunnet pomjerati kažiprst tokom sjedenja između dvije sedžde?

Da li je sunnet pomjerati kažiprst tokom sjedenja između dvije sedžde?