Da li je sunnet da se okrenemo prema kibli prilikom učenja ezana?

Kuda se treba okrenti prilikom učenja ezana? Pošalji prijatelju, uradi hajr!