Da li je sunnet da otac ili muž jedu prije svih ostalih u kući?

Želio bih da znam da li je to sunnet ako otac ili muž prvi jedu prije nego bilo ko drugi? Što znači čak i da niko ne treba da počne da jede nakon nekog vremena?   QUESTION: I would like to know that is if the father or husband eats first before anyone else is … Nastavi čitati Da li je sunnet da otac ili muž jedu prije svih ostalih u kući?