Da li je sinu obaveza da posluša svoje roditelje ako mu zabranjuju da oženi određenu djevojku?

Momak me zaručio u džamiji, dao mi je Kur'an i odredili smo dan vjenčanja. Ja sam iza sebe već imala brak i on je to znao i prihvatio i tako dalje. Međutim, njegovi su nakon tog saznanja, da imam brak iza sebe, zabranili njemu vjenčanje. Da li je ispravno postupio? Budi dio hajra, podijeli…