Da li je sedžda tilavet farz?

Da li je sedžda tilavet farz? Budi dio hajra, podijeli…