Da li je putnik obavezan da klanja džumu namaz i da li može spojiti ikindiju namaz sa džumom?

Da li je putnik obavezan da klanja džumu namaz i da li može spojiti ikindiju namaz sa džumom? Budi dio hajra, podijeli…