Da li je potrebno klanjati tehijjetul mesdžid svaki put kada uđemo u džamiju ili je dovoljno jednom u danu?

Znam da je Tehijetul mesdžid vadžib muslimanu kada uđe u mesdžid. Da li je vadžib svaki put kada dođem u mesdžid da se pridružim džematu ili jednom u toku danu?   QUESTION: I know that Tahiyyatul masjid is wajib on muslim when he enters masjid.Is it wajib all the time when I come to masjid … Nastavi čitati Da li je potrebno klanjati tehijjetul mesdžid svaki put kada uđemo u džamiju ili je dovoljno jednom u danu?