Da li je potrebno imati abdest prilikom slušanja Kur'ana na slušalice dok putujemo?

Puno putujem. Želim da slušam Kur'an putem telefona i slušalica. Moje pitanje je da li je dozvoljeno slušati Kur'an na taj način i da li je za to potreban abdest?   QUESTION: I travel a lot. I wish to listen quran on my way via using phone and Headphones. My question is is it permissible … Nastavi čitati Da li je potrebno imati abdest prilikom slušanja Kur'ana na slušalice dok putujemo?