Da li je poslodavac dužan dati platu radniku ako posluje sa gubitkom i ne može isplatiti radnika?

Volio bih da znam islamski propis davanja plate radniku u restoranu. Mislim ako vlasnik pretrpi gubitak i ne može da plati, kakav je propis?   QUESTION: I would like to know the Islamic way of giving salary to a worker in restaurant. I mean if i suffer a loss and unable to pay, then whats … Nastavi čitati Da li je poslodavac dužan dati platu radniku ako posluje sa gubitkom i ne može isplatiti radnika?