Da li je pokuđeno da hadžije poste u danu Arefata?

Da li je pokuđeno da hadžije poste u danu Arefata? Pošalji prijatelju, uradi hajr!