Da li je pokajanje od kufra, nevjerstva ograničeno na tri puta tj. da li se čovjek može pokajati ako učini kufr više puta?

Da li je pokajanje od kufra, nevjerstva ograničeno na tri puta tj. da li se čovjek može pokajati ako učini kufr više puta pa se vrati u Islam? Kao što piše u u suri En-Nisa 137 ajet: “Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici, i … Nastavi čitati Da li je pokajanje od kufra, nevjerstva ograničeno na tri puta tj. da li se čovjek može pokajati ako učini kufr više puta?