Da li je početni tekbir i dizanje ruku tom prilikom sunnet ili farz?

Da li dizanje ruku pri početnom tekbiru sunnet i da li je validan namaz ako čovjek izgovori tekbir a ne digne ruke prilikom početnog tekbira? Budi dio hajra, podijeli…