Da li je od sunneta da se uči dova nakon učinjenog dobrog djela?

Da li je dozvoljeno činiti dovu nakon dobrih djela? Dakle, ako neko čini dovu nakon učenja Kur'ana svaki put, da li je to dozvoljeno?   QUESTION: Is it allowed to make dua after good deeds? So if someone makes dua after reciting Quran every time is that permissible? Budi dio hajra, podijeli…