Da li je očuh mahrem pastorčevoj supruzi?

Da li je osoba mahrem supruzi od sina svoje hanume? Budi dio hajra, podijeli…