Da li je obavezno da se svi okupamo nakon dženaze ili samo osoba koja je kupala mejita, da li je njemu farz kupanje?

Da li je obavezno da se svi okupamo nakon dženaze ili samo osoba koja je kupala mejita? Da li je gasalu kupanje obavezno nakon što okupa mejita? Budi dio hajra, podijeli…