Da li je obaveza davati sadekatu l fitr za osobe koje nisu postile?

Da li su osobe koje nisu postile obavezne dati sadekatu l fitr, i da li je obavezno dati sadekatu l fitr za osobe koje nisu postile? Budi dio hajra, podijeli…