Da li je novotarija odrediti sebi dan u sedmici za obavljanje duha namaza?

Selam alejkum, da li je novotarija da dva čovjeka odrede sebi jedan određen dan u sedmici da obavljaju duha namaz u džematu? Npr., samo petkom a ne drugim danima. Budi dio hajra, podijeli…