Da li je neizvršeno obećanje laž?

Da li se može svrstati u laž ako kažemo nekome da ćemo izaći snjim negdje a kasnije nemamo opravdan razlog da ne odemo? Budi dio hajra, podijeli…