Da li je naš Poslanik klao kurban umrlima?

Zanima me da li je naš Poslanik klao kurban umrlima i šta da učinimo kada nam neko donese kurbansko meso na ime umrle osobe? Budi dio hajra, podijeli…