Da li je naš brak ispravan ako mi muž nije isplatio mehr ni nakon 8 godina?

U braku sam 8 godina, moj muž mi nije isplatio mehr, svaki put kada ga pitam on kaže inšallah, da li je naš brak ispravan? Budi dio hajra, podijeli…