Da li je nagrada za dijeljenje sadake u Mesdžidu l haramu veća kao što je veća nagrada za namaz?

Nagrade za klanjanje namaza u Mesdžid al haram su više. Da li se davanje sadake na tom svetom mjestu više nagrađuje?   QUESTION: Rewards for performing salah in Masjid al haram is more. Is giving sadaqah in that holy place too rewarded more? Budi dio hajra, podijeli…