Da li je mužev očuh mahrem njegovoj ženi tj. da li je očuh mahrem ženi svoga pastorka?

Čovjek ima suprugu a njegova majka se udala za drugog čovjeka koji je sada njegov očuh, da li je taj novi muž njegove majke sad mahrem ženi od svoga pastorka? Budi dio hajra, podijeli…