Da li je klanje kurbana vadžib ili sunnet?

Da li je klanje kurbana vadžib? Budi dio hajra, podijeli…