Da li je istina da će tijela ljudi u Džehennemu biti veća od njihove prave veličine?

Da li je istina da će tijela ljudi u Džehennemu biti veća od njihove prave veličine? Budi dio hajra, podijeli…