Da li je istina da ako mnogo ljudi prisustvuje dženazi da će umrlom biti oprošteno?

Da li je istina da ako mnogo ljudi prisustvuje dženazi, mrtvima će biti oprošteno, da li je to za svakoga ko prisustvuje džanaza namazu ili samo za muslimane praktičare koji prisustvuju namazu?   QUESTION: Is it true that if alot of people attend the funeral prayer the dead will be forgive, is it for anyone … Nastavi čitati Da li je istina da ako mnogo ljudi prisustvuje dženazi da će umrlom biti oprošteno?