Da li je isti sevap učiti Kur'an iz Mushafa-knjige i sa mobitela-aplikacije?

Da li je isti sevap učiti Kur'an iz Mushafa-knjige i sa mobitela-aplikacije? Budi dio hajra, podijeli…