Da li je isti grijeh davati i uzimati kamatu?

Da li je isti u grijehu onaj koji daje kamatu i onaj koji uzima kamatu? Budi dio hajra, podijeli…