Da li je ispravno zikriti i nakon farza i nakon sunneta namaza?

Da li je ispravno podizanje ruku više puta u namazu osim početnog tekbira? I drugo pitanje, da li je ispravno zikriti nakon farza ili nakon što klanjamo i sunnete tj, da zikrimo i nakon farza i nakon sunneta? Budi dio hajra, podijeli…