Da li je ispravno učiti fatihu kada vidimo mlađak?

Da li je ispravno učiti fatihu kada vidimo mlađak? Budi dio hajra, podijeli…