Da li je ispravno učiti dovu rabbi jesir ve la tuasir rabbi temim bil hajr, amin?

Hanuma me podsjetila na dovu rabbi jessir… koju smo učili dok smo bili djeca od starijih džematlija, naših nana i didova. Naravno nismo je pronašli u Kur'anu niti hadiskim zbirkama. I ako postoji nas zanima vjerodostojnost iste? “Rabbi jessir, ve la tuassir, rabbi temmim bil-hair, amin.” “Gospodaru olakšaj i nemoj otežati, daj da se stvari … Nastavi čitati Da li je ispravno učiti dovu rabbi jesir ve la tuasir rabbi temim bil hajr, amin?