Da li je ispravno pozvati braću na večeru kad se rodi dijete?

Da li je ispravno da musliman kome se rodi dijete skuha hranu i pozove svoju braću muslimane na večeru? Budi dio hajra, podijeli…