Da li je ispravno ponekad klanjati 4 rekata suneta prije jacijskog farza?

Da li je ispravno ponekad klanjati 4 rekata suneta prije jacijskog farza? Budi dio hajra, podijeli…