Da li je ispravno odrediti testamentom na koji način će se, nakon smrti roditelja, dijeliti imovina na djecu?

Moja majka je testamentom ostavila imovinu mojoj trojci braće a izostavila mene i moje sestre, da li je to ispravno? Budi dio hajra, podijeli…