Da li je ispravno djeci nadjevati imena meleka npr. Džibril, Malik?

Da li je ispravno djeci nadjevati imena meleka npr. Džibril, Malik? Budi dio hajra, podijeli…