Da li je ispravna predaja koja govori da je ukupno bilo 124000 hiljade vjerovjesnika, a 313 poslanika?

Da li je ispravna predaja koja govori da je ukupno bilo 124000 hiljade vjerovjesnika, a 313 poslanika? Pošalji prijatelju, uradi hajr!