Da li je ispravna izreka “robe, čuvaj se, čuvaću te”?

Da li je ispravna izreka da je Allah rekao “Robe, čuvaj se, čuvaću te”? Pošalji prijatelju, uradi hajr!