Da li je ispravan namaz koji se klanja 15 minuta prije nastupa sljedećeg namaza?

Da li je ispravan namaz koji se klanja 15 minuta prije nastupa sljedećeg namaza? Budi dio hajra, podijeli…