Da li je ispravan namaz ako npr. klanjamo samo 4 rekata farza podne namaza ili 4 rekata farza jacija namaza i 3 vitra?

Da li je moj namaz valjan ako klanjam samo 4 rekata farza za podne namaz i samo 4 rekata farza i 3 rekata vitra za jaciju namaz?   QUESTION: Is my prayer valid if i only pray 4 rakat fard for zuhr and only 4 rakat fard and 3 rakat witr for isha? Budi dio … Nastavi čitati Da li je ispravan namaz ako npr. klanjamo samo 4 rekata farza podne namaza ili 4 rekata farza jacija namaza i 3 vitra?