Da li je ispravan namaz ako klanjamo u odjeći koja na sebi ima parfem koji sadrži industrijski alkohol?

Da li je ispravan namaz ako klanjamo u odjeći koja na sebi ima parfem koji sadrži industrijski alkohol? Budi dio hajra, podijeli…