Da li je ispravan namaz ako je imam klanjao akšam a učio je u sebi?

Kakva je valjanost namaza ako je imam klanjao akšam a učio je u sebi? 1.A ako imam na prvom rekatu uči naglas, a na drugom iz zaborava prouči u sebi? 2.Je li isti propis? Budi dio hajra, podijeli…